Over ons

Mr. Evert-Jan van den Brink

Evert-Jan heeft meer dan 25 jaar ervaring als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam geweest in de civiele advies- en procespraktijk. Deze ervaring neemt hij mee bij de advisering van particulieren en ondernemers. Evert-Jan heeft diverse zorginstellingen van juridisch advies gediend en hij is op dit moment lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsmuseum Harderwijk. Daarnaast is Evert-Jan mediator en draagt deze achtergrond bij aan het vinden van creatieve oplossingen voor de problemen waarvoor u staat. Procederen is in de visie van Evert-Jan eerst dan aan de orde als alle andere mogelijkheden om tot een regeling in der minne te komen zijn uitgeput. Immers procederen is duur, de uitkomst is onzeker en de eindbeslissing laat lang op zich wachten. Verder heeft Evert-Jan veel bestuurlijke ervaring, zowel bij sportverenigingen als in de culturele sector. Ten slotte is Evert-Jan gediplomeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. In deze hoedanigheid kan hij uw organisatie ondersteunen in het creëren of het behouden van een veilige werkomgeving.

Mailadres: vandenbrink@solvebv.nl                Telefoon: 06-53816890

Mr. Ilse Luttikhuis

Ilse heeft ervaring als fiscaal advocaat en fiscaal adviseur. Zij houdt zich graag bezig met financiële vraagstukken zoals die zich aandienen bij de aankoop van een woning, schenkingen aan kinderen en echtscheidingen. Ook verzorgt ze aangiften inkomstenbelasting. In voorkomend geval zal zij een gedegen bezwaarschrift voor u op kunnen stellen. Daarnaast is zij geïnteresseerd in het juridisch vormgeven van samenwerkingsverbanden voor ondernemingen en instellingen. Verder begeleidt zij startende ondernemers en heeft Ilse veel ervaring met btw-vraagstukken en reorganisaties. Ilse kan goed luisteren en weet snel door te dringen tot de kern van de problematiek.

Mailadres: luttikhuis@solvebv.nl                    Telefoon: 06-22906418